BRAND PHOTOGRAPHY SESSION

FÖRSTÄRK DITT VARUMÄRKE MED PERSONLIGA BILDER

Perfekt för bilder på hemsidan, sociala medier och till annat marknadsföringsmaterial.

Vi använder upp till en halv arbetsdag på fotosessionen. Förbered gärna upp till tre teman som du vill porträttera.
Det ingår 35 redigerade digitala bilder (tillägg för avancerad retuschering). Ni kan självklart välja att få fler bilder.

Pris 10.995 exklusive moms.


BOOST YOUR BRAND WITH PERSONAL PICTURES

Perfect for images on your website, social media & all other marketing material.

We spend half a working day on the photo session. Prepare up to 3 different themes you would like to portrait.
35 edited digital images are included (advanced retouch is an extra service) and you can of course choose more images.

Price 10.995 sek excluding vat.